top of page

מדיניות פרטיות

Wizelink מכבדת את פרטיותך ומתחייבת לעשות מאמץ מירבי על מנת להגן על פרטיותך.  מטרת מדיניות פרטיות זו היא, בין היתר, להסביר את הנהלים של Wizelink הנוגעים לפרטיות המשתמשים באפליקציית ezguard שלה ("האפליקציה"), וכיצד היא משתמשת במידע הנמסר לה על ידי המשתמשים או נאסף על ידי זאת כחלק ממתן השירותים.

האפליקציה מבקשת הרשאות רגישות, כולל: נתוני משתמש, מיקום GPS, מצלמה, מיקרופון, חשבונות, אנשי קשר וטלפון. 

זיהוי באמצעות מכשיר נייד

הרשמה אצלנו היא חובה על מנת שנוכל להשתמש בתכונות הבסיסיות של האפליקציה.

הדרך העיקרית שבה אנו מזהים משתמשים במערכת שלנו היא באמצעות המספר הסידורי של הטלפון (IMEI) או באמצעות קוד ייחודי אחר של המכשיר הנייד שלהם.  בהתאם לכך, גישה של צד לא מורשה למכשיר נייד עשויה לאפשר לצד כזה לנצל את  אפליקציה מותקנת במכשיר הנייד של המשתמש. אנו מפצירים במשתמשים לשמור ולהגן על המכשירים הניידים שלהם באמצעי אבטחה כגון קוד גישה ו/או שימוש בטביעות אצבע אלקטרוניות לפתיחת המכשיר הנייד, על מנת להגן על פרטיותם ולמנוע שימוש לא מורשה באפליקציה.

שימו לב, השימוש במידע שאתם אוספים באמצעות האפליקציה עשוי להיות כפוף למגבלות משפטיות, לרבות אך לא רק אלו החלות על מעסיקים ביחס לחוקים ולתקנות הפרטיות של העובדים. אתה האחראי הבלעדי לשימוש באפליקציה בהתאם לכל החוק הרלוונטי.

סוגי מידע

מדיניות פרטיות זו מתייחסת לשני סוגים נפרדים של מידע. "מידע אישי" הוא מכלול הנתונים שסביר כשלעצמם, או כאשר יימצאו לצד נתונים אחרים, ישמשו לזיהוי אדם, לרבות שם פרטי, שם משפחה, כתובת מגורים/כתובת דואר, תמונת פרופיל, כתובת דואר אלקטרוני. וכל פרט פרטי אחר שתמסור ל-Wizelink בזמן השימוש בשירותים באמצעות האפליקציה. המידע האישי שסיפקת ל-Wizelink (מלבד פרטים הנוגעים לעיבוד תשלום, כמפורט להלן) יישמר במסד נתונים מאובטח על ידי Wizelink והגישה אליו תהיה מוגבלת.  כמו כן, מידע לגבי שימושים ספציפיים שעשיתם באמצעות האפליקציה, לרבות, ללא הגבלה, תאריכי שימוש, מיקום, תמונות, וידאו, הקלטת קול, טקסט, טפסים ודוחות כלליים, ייאסף גם באמצעות האפליקציה ו ייחשב כחלק מה"מידע האישי" כאמור.  

בניגוד למידע אישי, "מידע סטטיסטי" הוא מידע הכולל נתונים שונים שאינם מזהים ואינם יכולים להביא לחשיפה וגילוי של מקור הנתונים.  המידע הסטטיסטי שנאסף על ידינו ועל ידי צדדים שלישיים עשוי לכלול מידע לגבי דפוסי השימוש שלך באפליקציה, השירותים שביקשת, המיקום הגיאוגרפי של המכשיר הסלולרי ממנו התחברת לאפליקציה וכו'.  המידע הסטטיסטי שנאסף על ידי האפליקציה נשמר בנפרד מהמידע האישי אודותיך, והשימוש בו שונה מהשימוש שעושה Wizelink במידע אישי, הכל כמתואר להלן.

למען הסר ספק, כל מידע סטטיסטי המתייחס או מקושר למידע אישי ייחשב כמידע אישי, כל עוד קשר זה קיים.

מסירת מידע ואיסוף מידע

המידע האישי שמסרת ל-Wizelink מיוזמתך, בשלב ההרשמה לאפליקציה ו/או בעת הזמנת שירותים באמצעות האפליקציה ו/או רישום לחשבון, יישמר כאמור ב-Wizelink's. מסד נתונים ( "מסד הנתונים" ).  

בעת מסירת המידע האישי ל-Wizelink, עליך להקפיד על מסירת פרטים נכונים, מלאים, מדויקים ולא מטעים.  שימו לב, אינכם מחויבים למסור מידע אישי כאמור, אולם שימו לב כי ללא מסירת מידע אישי כאמור, ייתכן כי Wizelink, האפליקציה והחשבון לא יוכלו לספק לכם את השירותים המבוקשים, לרבות ביצוע ליצור איתך קשר. ככל שיהיו שינויים במידע האישי שאתה מספק עבור האפליקציה ו/או חשבונך, תוכל לעדכן נתונים אלו.

בנוסף, האפליקציה עשויה לאסוף מידע מסוים באופן אוטומטי, לרבות, אך לא רק, סוג המכשיר הנייד שבו אתה משתמש, מזהה המכשיר הייחודי של המכשיר הנייד שלך, כתובת ה-IP של המכשיר הנייד שלך, מערכת ההפעלה הנייד שלך, סוג הנייד שלך. דפדפני אינטרנט שבהם אתה משתמש ומידע על הדרך שבה אתה משתמש באפליקציה.

כאשר אתה מבקר באפליקציה, אנו עשויים להשתמש בטכנולוגיית GPS (או בטכנולוגיה דומה אחרת) כדי לקבוע את המיקום הנוכחי שלך (או של המכשיר).  האפליקציה כרוכה בשליחת דוחות מיקום מהמכשיר שלך, עם זאת, לא נשתף מידע זה עם צדדים שלישיים.  

אם אינך רוצה שנשתמש במיקום שלך למטרות המפורטות לעיל, תוכל להתאים את הגדרות המיקום במכשיר שלך בהתאם, כך שהאפליקציה תפעל למרות שהמיקום כבוי. כיבוי שליחת מיקום דורש גם הגדרה נוספת בשרת.

שימוש במידע

 1. Wizelink תשתמש במידע האישי שמסרת ו/או במידע סטטיסטי שנאסף על ידה למטרות מתן השירותים, ולמטרות שינוי ואישור תכנים, ושירותי האפליקציה כך שיתאימו לאופי של המשתמשים באפליקציה, לרבות העדפותיהם בפועל, כפי שיבואו לידי ביטוי מניתוח המידע הסטטיסטי ש-Wizelink יאסוף לגבי דפוסי השימוש של המשתמשים באפליקציה.
   

 2. Wizelink תשתמש במידע האישי שמסרת על מנת ליצור איתך קשר לפי הצורך באמצעות דואר אלקטרוני ו/או הודעות טקסט על פי הפרטים שמסרת בעת ההרשמה בקשר עם השימוש שלך באפליקציה, ו/או כדי לשלוח לך מעת לעת ניוזלטרים ו/או הודעות, וכן עדכונים על הצעות מיוחדות של האפליקציה, שיפורים בשירותים הניתנים ו/או במוצרים המוצעים, הודעות. אם ברצונך להפסיק לקבל הודעות מסוג זה, ניתן לעשות זאת על ידי שליחת בקשה להסרה מרשימת התפוצה באמצעות דואר אלקטרוני לאפליקציה בכתובת: info@wizelink.com

 3. Wizelink תשתמש במידע הסטטיסטי שנאסף ויישמר עמו להבטחת תפעול האפליקציה ולפיתוח ושיפור מבנה האפליקציה והשירותים הניתנים על ידה וכד'.
   

 4. Wizelink רשאית להשתמש במידע שסיפקת או במידע שהיא אוספת לכל מטרה אחרת הקשורה לאספקת השירותים, לרבות לכל מטרה המתוארת במדיניות פרטיות זו.
   

 5. כל שימוש במידע אישי המוזכר בסעיפים AD לעיל חל גם על מסירת מידע אישי על ידי Wizelink לגופים הקשורים ל-Wizelink, לרבות חברת אם, חברת בת או חברה נשלטת.

 

מסירת מידע לצדדים שלישיים

מידע אישי - Wizelink לא תמסור מידע אישי לצדדים שלישיים אלא באחת מהנסיבות המפורטות להלן:

 1. אם Wizelink ביקשה את רשותך, וסיפקת את הסכמתך המפורשת לכך;

 2. אם מסירת המידע האישי הינה לנציגי Wizelink ו/או למי מטעמה, והיא במידה הנדרשת והדרושה לצורכי אספקת השירותים והפעלת האפליקציה;

 3. על מנת לציית לכל דין, לרבות בתגובה להליך משפטי, צו גילוי או בקשה של בית משפט או כל בית דין או רשות מוסמכת אחרת, המורה לוויזלינק למסור את פרטיך או מידע אישי אודותיך לבית המשפט או לבית הדין או אחר. סמכות או לצד שלישי כלשהו;

 4. במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין Wizelink שתחייב חשיפת פרטיך; 

 5. אם תבצע באמצעות האפליקציה ו/או באמצעותה פעולות שלדעת Wizelink מפרות את החוק או סותרות את תנאי השימוש של Wizelink;

 6. אם Wizelink תמכור את פעילות האפליקציה ו/או תעביר בכל דרך שהיא את האפליקציה, כולה או חלקה, לצד שלישי כלשהו, בין בתמורה ובין אם לא, בין בהמחאת זכויות ובין בהוראת א. רישיון או רישיון משנה – ובמקרה שבו Wizelink תתמזג עם גורם אחר או תמזג את פעילות האפליקציה עם פעילות צד שלישי.

שימו לב: לא נאסוף מידע אישי אודותיך ללא הסכמתך, שניתנה, בין היתר, בהסכמתך לתנאי השימוש.

אינך מחויב למסור מידע אישי על פי חוק. אתה מסכים ומצהיר בזאת כי המידע האישי שאתה מספק לנו ניתן מרצונך החופשי, על מנת שנוכל לספק לך את השירותים ולפיכך אתה מסכים שנשמור את המידע שמסרת לנו במאגר מידע. אשר ניתן לרשום בהתאם לדרישות החוק.

קובצי Cookie ואחסון מקומי

בזמן השימוש באפליקציה, Wizelink או צדדים שלישיים רשאים להשתמש בטכנולוגיה הנהוגה בתעשייה המכונה "עוגיות" וטכנולוגיות פלאש או דומות, המאחסנות מידע מסוים במכשיר הסלולרי ו/או המחשב של החברה. משתמש, המאפשר ל-Wizelink להפעיל תכונות מסוימות באופן אוטומטי, ומשפר את חווית המשתמש של המשתמש בשירותי Wizelink. העוגיות יסייעו ל-Wizelink לאפשר הפעלה של תהליך אוטומטי של חיבור לאפליקציה.

רוב דפדפני האינטרנט מאפשרים למשתמשים למחוק עוגיות מהמכשיר של המשתמש, לחסום קבלת עוגיות או לקבל הודעות לפני אחסון העוגיות. עם זאת, יש לציין כי אם המשתמש ימחק את העוגיות או לא יאפשר את האחסון שלהן, או אם ישנן תכונות של פלאש, חוויית המשתמש באמצעות האפליקציה תהיה מוגבלת.

זכות צפייה במידע

הנך זכאי לצפות במידע האישי המצטבר עליך במאגר המידע של Wizelink. לפני שתוכל לצפות ו/או לעדכן ו/או למחוק מידע אישי שנצבר עליך, עלינו לאמת את זהותך, לפי שיקול דעתנו הבלעדי. אימות זהותך עשוי לכלול, בין היתר, שאלות בנוגע לכתובת הדוא"ל שלך, קוד אימות שיישלח למספר הטלפון שלך ו/או שאלות אבטחה ( "תהליך הזיהוי" ).  לאחר שנקבל בקשה לצפייה במידע, נפעל על מנת לספק לך את המידע המבוקש תוך פרק זמן סביר. אם תגלה שהמידע שגוי או לא עדכני, הנך זכאי ליצור קשר עם Wizelink על מנת לתקן ו/או לעדכן את המידע ו/או אם ברצונך למחוק מידע אישי על עצמך ממאגר המידע של Wizelink, בכתובת המייל הבאה info@wizelink .com .  שימו לב, מחיקת מידע כזה עלולה למנוע מ-Wizelink לספק לכם את השירותים ו/או מוצרי האפליקציה, כולם או חלקם.  אם תבקש מ-Wizelink למחוק מידע אישי אודותיך, Wizelink שומרת לעצמה את הזכות להפוך את המידע האישי למידע סטטיסטי, אשר לא יאפשר את זיהויך.

קישורים לאתרי צד שלישי

קישורים מסוימים הכלולים באפליקציה מאפשרים למשתמשים לגשת לאתרים או שירותים שאינם קשורים ל-Wizelink. קישורים אלו מוצעים לנוחיותך בלבד.  אתרים ושירותים אלו אינם בשליטת Wizelink, Wizelink אינה אחראית לזמינותם, אינה תומכת בהם, אינה אחראית לכל אחד מהתכנים (לרבות פרסומות, מוצרים ומידע אחר) המופיעים בהם או המוזמנים דרכם. (לרבות קישורים הכלולים בהם), ואינה אחראית למדיניות הפרטיות או לשיטות אחרות המופיעות בהן או הנהוגות לצדדים שלישיים אלו.  כניסה, שימוש והסתמכות על אתרים, שירותים ותכנים כאלה וכל אינטראקציה בינך לבין צדדים שלישיים אלה היא באחריותך, ואתה לבד תישא בכל ההוצאות הקשורות לכך.  Wizelink שומרת לעצמה את הזכות לבטל או למחוק כל קישור בכל עת.  אתה מסכים ומאשר כי Wizelink לא תישא באחריות, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או הפסד שייגרמו, ביחס או כתוצאה מכל שירות, תוכן, מוצר או מידע אחר הזמין באמצעות אתרים או שירותים אלה.

אבטחת מידע  

באפליקציה, Wizelink מיישמת מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע.  יש לשים לב שלמרות שמערכות ונהלים אלו מפחיתים את הסיכון לחדירה בלתי מורשית למערכות המחשב ולשרתים של Wizelink, הם אינם מספקים הגנה מוחלטת מפני פריצה ו/או גישה בלתי מורשית כזו.  לפיכך, Wizelink אינה מתחייבת שהשירותים שלה יהיו עמידים לחלוטין בפני חדירה או גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן במערכות המחשב של Wizelink. כמו כן, עליך לשמור על שם המשתמש והסיסמה שלך בפני האפליקציה, ולהימנע מלחשוף אותם לכל אדם אחר ועליך להקפיד לשנות את סיסמתך מדי כמה חודשים.  

הסכמתך

על ידי שימוש באפליקציה, אתה מסכים לעיבוד המידע שלך כמפורט במדיניות פרטיות זו כעת וכפי שתוקן על ידינו. "עיבוד" פירושו שימוש בעוגיות במחשב/מכשיר כף יד או שימוש או נגיעה במידע בכל דרך, לרבות, אך לא רק, איסוף, אחסון, מחיקה, שימוש, שילוב וחשיפת מידע.  

שינויים במדיניות הפרטיות  

אנו עשויים לבצע שינויים במדיניות הפרטיות הזו מעת לעת.

צור קשר

אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע לפרטיות בזמן השימוש באפליקציה, או שיש לך שאלות לגבי הנהלים שלנו, אנא צור איתנו קשר באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת  info@wizelink.com . 

bottom of page